Biketommy
photos
on Google Maps
views
I am from Gothenburg, Sweden. My first language is swedish and second is english. I have biked and hiked a lot since the early 90s in Sweden, and also in Denmark, Norway, Poland and England. ★ The pictures between 1998 and 2005 was shot by a Rollei X70. In 2006 I got an Olympus µ700 digital camera. The pictures from 2009 to 2013 are taken by a Canon Powershot G9. And pictures from 2014 are shot by a Canon Powershot G16. ★ I´m doing a documentary project, but also takes other kinds of photos. ★ For photo editing I use Photoshop since June 2012, PhotoScape and ZoomBrowser. Since 2008 I have made panoramas with ZoomBrowser, and in June 2012 I started to make them with Photoshop. ★ In the photo titles I write what it is, where it is and when it was. I´m using the language of the country where the photo was shot, and english. I tag in the same way and when the photo is edited, black and white and so on. ★ Most of my pictures are mapped at the right place within meters, and with a few pictures I can only do my best. ★ My best pictures, in my opinion, are tagged "biketommy". See the tag list down below. ★★★ My videos in YouTube: http://www.youtube.com/user/biketommy999/videos ★★★ Twitter: http://twitter.com/#!/Biketommy ★★★ Flickr: http://www.flickr.com/photos/biketommy999/

Biketommy's conversations

Synd att huset inte kom med då. Numera gör jag så.

Gunnilse station byggdes omkring år 1900 då Västgötabanan drogs fram.

Gunnilse station byggdes omkring år 1900 då Västgötabanan drogs fram.

Gunnilse station byggdes omkring år 1900 då Västgötabanan drogs fram.

Den lilla stenkyrkan från 1200-talet förlängdes 1703 med ett kor i sten som ersatte det äldre i trä. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen från 1721. Takmålningarna utfördes av Ditloff Ross 1738-39. Den vidbyggda sakristian från en renovering 1948 är ritad av arkitekten Sigfrid Ericson (1879 – 1958). Han är även designern bakom altartavlan från 1954. Vid renoveringen 1948 återställdes kyrkans 1700-talskaraktär.

Kilanda skola är byggd 1867 efter en donation av Carl Ekman och skolan byggdes invid kyrkan på Kilanda Säteris ägor. Villkoret för donationen var att: "Skolan organiseras på ett sätt som motsvarar tidens anspråk, att till läseböcker vid öfning i innanläsning, bland andre, äfven skola begagnas sådane som afhandla naturvetenskaperna, att undervisning meddelas uti trädgårdsskötsel och grunderna för skogshållning samt att minst en lärare alltid skall wara anställd uteslutande för Kilanda folkskola. Om Kilanda församling underkastar sig de gjorda willkoren och sålunda emottager gåfan, förbinder jag mig att upplåta byggnadsplats för skolhuset på kullen inwid Kyrkan i Kilanda Säteris egor samt att i närheten derintill lemna erforderlig jord för skolträdgård och skogsplantering, detta likwäl med förbehåll att skolhuset uppföres af tegel enligt någon wacker ritning".

Undervisnigen i Kilanda skola upphörde efter vårterminen 1961.

Kilanda skola är byggd 1867 efter en donation av Carl Ekman och skolan byggdes invid kyrkan på Kilanda Säteris ägor. Villkoret för donationen var att: "Skolan organiseras på ett sätt som motsvarar tidens anspråk, att till läseböcker vid öfning i innanläsning, bland andre, äfven skola begagnas sådane som afhandla naturvetenskaperna, att undervisning meddelas uti trädgårdsskötsel och grunderna för skogshållning samt att minst en lärare alltid skall wara anställd uteslutande för Kilanda folkskola. Om Kilanda församling underkastar sig de gjorda willkoren och sålunda emottager gåfan, förbinder jag mig att upplåta byggnadsplats för skolhuset på kullen inwid Kyrkan i Kilanda Säteris egor samt att i närheten derintill lemna erforderlig jord för skolträdgård och skogsplantering, detta likwäl med förbehåll att skolhuset uppföres af tegel enligt någon wacker ritning".

Undervisnigen i Kilanda skola upphörde efter vårterminen 1961.

Faktum är att de är väldigt lika. Har laddat upp en bild på kalvsunds fotbollsplan nu. :)

Cist from 1800-1500 BC. Has been used as a burial place for a group of people. About 8 m long. Probably the coffin was covered with large roof stones. A cairn has been built around the coffin. Some outcrops have been abducted in connection with the construction of Jonsered church. The people who built the coffin lived on hunting, livestock and agriculture.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Biketommy's groups