Nakhon224 Panoramio
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
มรดกเรื่องราวชาวใต้ สื่อผลงานผ่านภาพถ่าย สู่โลกกว้างที่ยิ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช คือดินแดนแห่งความหลากหลาย มากหลายเรื่องราว ที่น่าค้นหาและน่าจดจำสำหรับทุกๆท่านที่ไปเยือน "ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น"

Nakhon224 Panoramio's conversations

ไม่ได้เรื่องเลย ไม่มีภาพตัวสถานีรถไฟ อยู่ห่างจากตัวสถานีตั้งไกล รับผิดชอบหน่อยลงภาพแบบนี้เสียเวลาดู

ถ้ามาจากสถานีคลองจันดี ถึงบริเวณสวนสาธารณะริมทางรถไฟที่เห็นในภาพ เจ้าของภาพตั้งชื่อ ภาพไม่ตรงกับเนื้อหาในภาพ

ถังขยะสีน้ำเงินข้างถนน ทำให้บรรยากาศสวยงามลดลง ฝีมือ อบต.ช้างกลาง

ด้านหน้าวัด ถนนราชดำเนิน

กลางคืนมีไฟส่ององค์พระธาตุสวยงาม น่ามาชม

เจดีย์ใหญ่ยอดหุ้มทองคำ ไม่มีเงาบนพื้นดิน

ส่วนของเจดีย์ใหญ่ ที่มีมาแต่โบราณ เจ้าของภาพไม่บรรยายเลย

ตำแหน่งที่ถ่ายภาพนี้อยู่ด้านใดของเจดีย์ใหญ่ ใครรู้บอกที เจ้าของภาพถ่ายอย่างเดียว

เจดีย์ราย รอบเจดีย์ใหญ่

บริเวณวัดพระมหาธาตุ สมัยโบราณเรียกว่า หาดทรายแก้ว ทะเลถอยออกไปจนเป็นแผ่นดิน

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Nakhon224 Panoramio's groups