Nakhon224 Panoramio
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
มรดกเรื่องราวชาวใต้ สื่อผลงานผ่านภาพถ่าย สู่โลกกว้างที่ยิ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช คือดินแดนแห่งความหลากหลาย มากหลายเรื่องราว ที่น่าค้นหาและน่าจดจำสำหรับทุกๆท่านที่ไปเยือน "ถ้าคนดีอยู่ในหมู่บ้านของชนเหล่าใด ความสุขและผลจักมีแก่ชนเหล่านั้น"

Nakhon224 Panoramio's conversations

ถ่ายภาพที่ไหน ต้องวางตำแหน่่งภาพที่จุดนั้น ไปวางไว้ที่บ.จันดี ในภาพคือบ.มะนาวหวาน ต้องนึกถึงความเป็นจริง ได้ความจริงอย่างเดียวคือ เป็นภาพถนน 4015 เท่านั้น

Huumm! The Blue Hour! Lol
MDR!
(Espress.Francese==> Morto Di Ridere)
Nice work.
;-))

จุดชมวิวเขาเหมน ในอ.ช้างกลาง ได้สวยงาม ๑.ที่แยกบ.จันดี เมื่อมาจากตลาดคลองจันดี ๒.ที่ทุ่งนาเก่าบ.จันดี อยู่ตรงข้ามซอยมงคล ถนนสาย4230 ๓.ที่หนองน้ำสวนสาธาณะเทศบาลนาบอน ๔.ที่เขาเหมนรีสอร์ท ๕.สำนักสงฆ์ควนสงฆ์ ที่องค์การสวนยางนาบอน ในภาพนี้ต้นปาล์มสูงบังเขาเหมนแล้วเห็นแต่ยอดเขา

ปัจจุบัน เป็น อ.ช้างกลาง ไม่มีกิ่งอ.ช้างกลาง

ทรงบ้านสมัยเก่า กระเบี้องสมัยใหม่ กระเบื้องรุ่นเก่าหาดูได้ที่อ.ลานสกา ทางไปคีรีวง มีหลายหลัง ที่นั่นชาวบ้านรักความสะอาด รอบ ๆ บ้าน ไม่มีขยะให้เห็น

มาจากกรุงเทพฯเห็นป้ายนี้ ขาล่องใต้

ป้ายที่ ๒ บอกว่า ศูนย์ส่งเสริมท่องเที่ยวเกษตรช้างกลาง ไม่มีสำนักงานใด ๆ ไว้คอยบริการอีกแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาชม มีเพียงป้ายบอกไว้ ที่บ.จันดี มีบอกไว้เหมือนกันที่สาย 4230 มาจากอ.นาบอน ก่อนถึงแยกบ.จันดี บอกไว้ให้ทราบ ส่วนจุดชมวิวเขาเหมน จอดรถดูที่แยกบ.จันดี ดูที่ตลาดนาบอน ดูที่ตลาดจันดี ได้ ดูใกล้ ๆ ไปที่เขาเหมนรีสอร์ท เปิดจีพีเอส ไว้เลย ป้ายล่าง วัดธาตุน้อย ไปไหว้หลวงพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ บนเจดีย์ใหญ่ ร่างท่านไม่เน่าเปื่อย ได้ทุกวัน วัดอยู่ใกล้สถานีรถไฟคลองจันดี ตลาดจันดี

ตรงไป ๆ อ.ทุ่งสง แยกซ้ายไปตลาดคลองจันดี อ.พิปูน ไปอ.ลานสกา ไปอ.เมือง ผ่านอ.ช้างกลาง

กิ่งอ.ช้างกลาง ยกระดับ เป็นอ.ช้างกลาง นานแล้ว แก้ไขด้วย ครับ

per contattarmi, se puoi, potresti utilizzare il mio indirizzo lorenzo.ricci1 su google

Un Saluto

Lorenzo Ricci

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Nakhon224 Panoramio's groups