Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
ivo pavlik
68
photos
53
on Google Maps
views
ing. arch. Ivo Pavlík - architekt / stránka projektu: www.ivopavlik.cz ................................................................. THE CROSS - GATE ................................................................. The idea is to return a cross back to the landscape, to the place where it had always been. The cross is part of the gate which carries its own meaning and new symbolic - it’s an imaginary border between life and death. It’s a place behind which it’s possible to get dispersed, in the east-west direction. To walk through the gate means to get “to the other side“ where we can contemplate.. It’s possible to get dispersed in the landscape. It’s not a small dispersive meadow, but, first of all, an act of the walk-through.... It’s not possible to see over the gate due to a tree. The gate is related to a cemetery, it’s connected to a path from the cemetery which has always existed there. But there is no path behind the gate?...... ................................................................. The walls and the lintel was casted of concrete into boarding of straw bales, which was burned at 1 pm, on the 10th of January, 2010. New structure and color of the walls came to existence, because of fire. Also bales hanged to ash. Eastern side of the wall, which is creating cross with the lintel, was gilded by pieces of laminar gold. The cross is done by this events. ................................................................. Web page project: www.ivopavlik.com ................................................................. Accompanying Report: We are entering into the space formed by the left wall, there is a horizontal lintel on the wall which is by its half inserted into the other vertical wall with which it forms a cross (there used to be a cross there but was moved away 4 years ago, now it’s coming back). The lintel is gilded. The lintel creates with its location an idealized prehistoric dolmen. There was a settlement in Paleolithic nearby, and many tools of prehistoric people were found there. A part of the cross‘ upper wall, which is behind the tree, is cut out and enables sitting under the tree and we can place a candle or flowers to it. If we want to come to it, we must pass the tree. The tree makes it impossible to see through the gate and to move directly. The cross itself is readable only from the front side. It’s also visible from the rear where the other wall is aligned with the tree. While sitting on the “bench“ under the tree, our view is southward into the open landscape or northward toward the town and the path which took us here. ................................................................. Ivo Pavlik ................................................................. ................................................................. KŘÍŽ – BRÁNA ................................................................. Jedná se o návrat kříže do krajiny, na místo, kde vždy byl. Kříž je součástí brány, která v sobě nese jeho význam a novou symboliku- je pomyslnou hranicí mezi životem a smrtí. Je místem za kterým je možno býti rozptýlen. Směřována východ-západ. Průchod bránou znamená dostat se na „druhou stranu“, kde můžeme přemýšlet… Je možné se zde nechat rozptýlit přímo do krajiny. Nejedná se o ohraničenou rozptylovou loučku, ale primárně o akt průchodu skrze a krajině za ….. . Přes bránu není přímo vidět díky stromu. Brána souvisí se hřbitovem, je napojena na cestu od hřbitova, která tam vždy vedla. Za bránou však žádná cesta není?...... ................................................................. Stěny a překlad brány byly vylity z betonu do bednění z balíků slámy, které byly 10.1. 2010 v 1 hodinu odpoledne zapáleny. Oheň spálil slámové bednění, zabarvil a odhalil strukturu stěn- vznikl popel! Východní strana stěny, která vytváří s překladem kříž, byla vyzlacena plátkovým zlatem. Tím kříž vynikl. ................................................................. Průvodní zpráva: Vstupujeme do prostoru který tvoří levá stěna, na stěnu je položen horizontální překlad, ten je svoji polovinou zasunut do druhé vertikální stěny s kterou vytváří kříž (Na místě býval kříž, před 4 lety přesunut- tímto se zde navrací) Překlad je vyzlacen. Překlad svým uložením vytváří idealizovaný pravěký dolmen. Poblíž tohoto místa byla v paleolitu stanice, bylo zde nalezeno mnoho nástrojů pravěkých lidí. Ze stěny kříže na jeho konci je vyříznuta část, která je za stromem a umožňuje sezení pod korunou stromu, můžeme k ní položit svíčku, květiny. Pokud k ní chceme projít musíme obejít strom. Strom zabraňuje pohledu skrze bránu a přímému pohybu. Samotný kříž je čitelný jen z přední strany- vyzlacen. Patrný je ale i ze zadní strany, když je druhá stěna v zákrytu stromu. Při sezení pod stromem na „lavičce“ je náš pohled směřován jižním směrem do širé krajiny a nebo severním směrem k obci a cestě která nás sem zavedla. ................................................................. Webová stránka projektu: www.ivopavlik.cz
« Previous123Next »

Friends

  • loading Loading…

 

ivo pavlik's groups