Josef Kreuz
756
photos
696
on Google Maps
views
Fotografie a dokument mne provází dlouho mým životem a tak jako lidský život nelze vrátit v čase, nelze vrátit ani onen moment zvěčněné přítomnosti ve fotografii, který se doslova ihned stává minulostí, totiž dokumentem. Ten svědčí o tom, že tu byl někdo, kdo fotografoval a něco, co bylo předmětem jeho zájmu. Jsou mnohé objekty vyzývající k jejich zvěčnění a jsou mnohá místa v krajině, vystavující svou pozemskou tvář před objektiv kamery. Některé krajinné scenerie jsem náhodně objevil a jiné záměrně vyhledal, abych je zachytil v onom jedinečném okamžiku. Na svět tak přišla nová fotografie, či chcete-li, další z dokumentů. Mé fotografie se nemusí každému líbit, pro mne však zůstanou navždy vzpomínkou na ona místa, která jsem navštívil. Vždyť i proto se fotografují. Moje záběry se mohou zdát třeba příliš obyčejné, ale já jsem skutečnost tam, kde jsem pořídil dokumentární fotografii, vnímal jako jedno z mnoha malých dobrodružství svého života ... Josef Kreuz (PEPin ©) Poznámky : 1. Panoramio je geolokačně zaměřený projekt pro sdílení fotografií s provázáním na Google Maps a Google Earts, a proto jsou mé fotografie upraveny pro tento projekt. 2. Základní název fotografie je svázán v prvé řadě s přírodní lokalitou, případně s katastrálním územím obce a nebo s konkrétním objektem v lokalizovaném prostoru, kde je použit zeměpisný název z mapy. Pokud není pro konkrétní prostor zeměpisný název v mapě uveden, může být použito vlastní označení geograficky daného prostoru. 3. Jedinečnost dokumentární fotografie pro geografický region na úrovni státního celku v konkrétním dni její expozice je určena mezinárodní identifikační značkou (např. Česká republika = CZ) a dnem ve formátu rrmmdd (např. fotografie exponovaná 4.1.2014 = 140104), přičemž pro vyhledávání je důležité spojení obou znaků bez oddělovacího znaménka (např. CZ140104). 4. Třetím identifikačním znakem dokumentární fotografie a vyhledávacím kriteriem je autor nebo autorská značka a to i v případě, že je u fotografie použit například vodoznak. 5. Pro jednoznačné určení místa exponování dokumentární fotografie je kromě GPS uváděno i slovní označení pozice fotografování (PF - position factual) v názvu fotografie (např. prostor Na Obci, polesí Stará obora apod.). 6. Případný vlastní popis fotografované scény (PS - photo scene) je uváděn v doplňující informaci k dokumentární fotografii a to i zpětně. V takovém případě je i na konci názvu fotografie uváděna poznámka (PS) pro upozornění na další informace k fotografii. 7. V závěru popisku fotografie (v doplňujících informacích) mohou být uvedeny vyhledávací štítky pro vyhledání souvisejících fotografií v rámci služeb společnosti Google tzv. Google Tags (GT). Základní vyhledávací štítky jsou řazeny v pořadí : přírodní lokalita (obec, objekt), geografický region s datem expozice, autor a další individuálně stanovené štítky vztahující se k publikované dokumentární fotografii. 8. Informace k fotografiím občas zpětně doplňuji po získání dalších informací k lokalitě nebo fotografované scény. V současné době je možno jednoduše propojit svůj profil na Panoramio s Google+, kde lze nalézt stránku a s ní spojené komunity v projektu „Fotografie a Dokument * Photo and Document". Odkaz na komunitu najdete u mé profilové fotografie na Panoramio. Projekt je veřejně přístupný a můžete jej rozvíjet i svými příspěvky - neváhejte se připojit ! 9. Můžete se také přidat ke sdílení dokumentárních projektů i zde ve skupinách na Panoramio - viz můj profil, který dle časových možností postupně upravuji do souladu s novinkami na Panoramio. Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License, která umožňuje nekomerční sdílení : CC BY-SA CC - Creative Commons * BY – Attribution * SA – Share alike. Poslední aktualizace profilu na Panoramio : 30.1.2014

Friends

  • loading Loading…

 

Josef Kreuz's groups