عـــابر
photos
210
on Google Maps
views

عـــابر's conversations

Yes, this was a very funny scene! Thanks, Javeed.

395, 426 I AM THANKS...

Super kompozice! Skvělý motiv!
Vše nejlepší přeje Jarda z Potštejn!

<143>

Cute shot!,LIKE,

Greetings,tamawe.

Just amazing!!! Kind regards, Christos


URGENT : We can save Panoramio ! Signing the petition form we can keep our beloved Panoramio alive !!! We need minimum 10.000 signatures, but we can reach MUCH MORE !


URGENT : On peut sauver Panoramio ! Il existe une forme de petition pour ceux qui veulent que Panoramio reste ouvert. Nous avons besoin de 10.000 signatures, mais nous pouvons atteindre BEAUCOUP PLUS !


URGENTE : Assinando o formulário de petição há a eventualidade de se manter aberto o Panoramio ! Precisamos mínimos de 10.000 assinaturas, mas podemos atingir MUITO MAIS !


URGENTE : firma de la solicitud existe la posibilidad de mantener abierta Panoramio! Tenemos que partir de 10.000 firmas, pero podemos llegar MUCHO MÁS !


URGENTE : Possiamo salvare Panoramio! Firma la petizione possiamo mantenere nostro amato Panoramio vivo !!! Abbiamo bisogno di minimo 10.000 firme, ma possiamo raggiungere MOLTO DI PIÙ !


ΕΠΕΙΓΟΝ: Μπορούμε να σώσουμε το Panoramio ! Υπογράφοντας την σχετική αίτηση μπορούμε να κρατήσουμε το αγαπημένο μας Panoramio ζωντανό. Χρειαζόμαστε 10.000 υπογραφές, αλλά μπορούμε να έχουμε ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ !

Healthy Goat and Good Shoot

Hello, Ray - thanks very much!

عـــابر للتوضيح الربيعية تقع شرق بريدة وليس جهة الجنوب تقبل تحياتي

« Previous12345678...3536Next »

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

عـــابر's groups