Panoramio is closing. Learn how to back up your data.
Hana Koudelková
photos
on Google Maps
views
Jsem amatérská, ale vášnivá fotografka z Olomouce. Kromě svého rodného města ráda pořizuji snímky i na svých cestách po České republice i v zahraničí. Nejvíc mě však baví objevovat krásu neznámých míst ve svém okolí. I am an amateur but passionate photographer from Olomouc, Czech Republic. Besides my hometown, I also like to take photos during my travels in the Czech Republic as well as abroad.  However, I enjoy discovering the beauty of unknown places in my neighbourhood most. ☼ ☼ ☼ Věřím, že krása je atributem Božství, protože je v ní obsaženo cosi transcendentálního - její vnímání je schopno nás vytrhnout z běžné reality a povznést duši do vyšších sfér. Krása je všude kolem a její hledání je pro mě smyslem života. I believe that beauty is an attribute of Godhead, because it contains something transcendental - the perception of it is able to get us out of the common reality and elevate the soul to higher realms. Beauty is all around and searching for it is the sense of my life. ☼ ☼ ☼ Nespecializuji se na konkrétní objekt, fotím všechno, co se mi líbí - lidi, přírodu od krajiny až po detaily, zvířata, hlavně kočky (http://www.panoramio.com/user/4937234/tags/cat), architekturu, neživé předměty etc. Za klíčové považuji dobré světlo, protože fotografie jsou obrazy malované světlem. V poslední době mě nejvíc baví portréty (http://www.panoramio.com/user/4937234/tags/portrait). Zatím fotím hlavně svou rodinu a přátele. Stejnětak miluji procházky přírodou, které jsou pro mě svého druhu meditací. Navíc je příroda trpělivějším modelem než lidé :) I do not specialize on any specific object, I take pictures of everything I find beautiful - people, nature from landscape to details, animals, especially cats (http://www.panoramio.com/user/4937234/tags/cat), architecture, inanimate objects, etc. I believe the key thing is good light because photographs are paintings painted by light. Recently, I particularly enjoy taking portraits (http://www.panoramio.com/user/4937234/tags/portrait). So far I have mainly taken pictures of my family and friends. Anyway, I love nature walks, as well, that are a kind of meditation for me. Moreover, nature is a more patient model than people :) ☼ ☼ ☼ Zatím nemám moc profesionální vybavení, často fotím kompaktním fotoaparátem Samsung EX 1, na kterém oceňuji zejména jeho dobrou světelnost objektivu, takže s ním můžu pořizovat snímky bez použití stativu i večer. Už jsem si splnila svůj sen a pořídila si zrcadlovku - Canon EOS 600D - a kromě setového objektivu vlastním i teleobjektiv a objektiv s pevným ohniskem na portréty. V poslední době používám i starý objektiv Helios, který nasazuji na digitální zrcadlovku pomocí redukce. Každopádně si myslím, že vybavení není to hlavní. I do not have very professional equipment, I often take pictures with the point-and-shoot camera Samsung EX 1 where I particularly appreciate the good lens speed, so it can take pictures without using a tripod even in the evening. In the future, I have already fulfiled my dream and bought a DSLR - Canon EOS 600D - and besides the basic lens, I also have a telephoto lens and a fixed-focus lens for portraits. Recently, I also use an old Helios lens deployed put on a DSLR using an adapter. Anyway, I think that the equipment is not the main thing. ☼ ☼ ☼ Mám ráda barevnou fotografii, protože barvy jsou jednou z dimenzí vizuální reality a navíc věřím, že harmonické barevné kombinace působí příznivě na psychiku, ale ráda fotím i černobíle (http://www.panoramio.com/user/4937234/tags/black%20and%20white) pro zdůraznění tvarů a kontrastu světla a stínu. I like color photography, because colors are one of the dimensions of the visual reality and moreover, I believe that harmonious color combinations have a positive effect on the psyche, but I like to take pictures in black and white (http://www.panoramio.com/user/4937234/tags/black%20and%20white), as well, to emphasize the shapes and the contrast of light and shadow. ☼ ☼ ☼ K úpravě fotek jsem dříve používala hlavně bezplatné programy Ipiccy (www.ipiccy.com) a Luminance HDR, který umí i automaticky zarovnat fotky s různou expozicí, takže fotograf nemusí používat stativ. V poslední době používám k úpravě fotek hlavně Zoner Photo Studio, a to i k tvorbě HDR fotek a panoramat. Jsem i na Instagramu: instagram.com/hana.koudelkova To edit my photos, I originally used the free programs Ipiccy (www.ipiccy.com) and Luminance HDR which can autoalign the shots with a different exposure, so the photographer does not need to use a tripod. Recently, I mainly use Zoner Photo Studio to edit my photos as well as to create HDR photos and panoramas. My Instagram account: instagram.com/hana.koudelkova ☼ ☼ ☼ Mé oblíblíbené fotky/my favourite photos: http://www.panoramio.com/favorites/4937234

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Hana Koudelková's groups