Đăng Định
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
None

Đăng Định's conversations

beautiful captured, my friend - well done!

LIKE

cheers from Budapest

Join your Panoramio friends also on Facebook

Dear ESCALERAS! Thank You very much for your visit and the Like 40.

Best wishes & kind regards, Le Xuan Hung.

Cám ơn t1349htt đã xem ảnh và tâm sự ! Email của tôi : trdangdinh@gmail.com

Dear FaSon! Thank You very much for your kind comment and the Like 39.

Best wishes & kind regards, Le Xuan Hung.

Mọi thông tin xin lien lạc: 0933 519 245 www.hoangquanbinhthuan.com.vn

Cảm ơn bác Đăng Định! Vậy là bác đã tải lên trước tôi 1 tuần rồi! Ngày mai tôi mới bắt đầu tải lên Panoramio được. Bác bắt đầu từ cực Nam đất nước à? Còn tôi sẽ theo trình tự thời gian, như nhật ký ấy! F1+L1

Beautiful building and very nice shot! LIKE! Greetings from Ukraine! Yuri.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Đăng Định's groups