Arash Izadifar
76
photos
65
on Google Maps
views
Hello my dear friends, My name is ArashIzadifar and I'm from Shahr-e Kord that is the capital city of Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran. I was born in 1990. I've finished my education at College of Software Engineering. I'm so interested in mountaineering, travelling, playing violin and photography... _______________________________________ با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته مشو در انزوا پاک ماندن ، نه سخت است و نه با ارزش دکتر علی شریعتی _______________________________________ arash.business20@gmail.com

Arash Izadifar's conversations

Water in group it is possible? www.panoramio.com/group/62706 водички в группу и Вы в группе Вода,вода..

یعنی این بازسازی نشده؟

Very beautiful landscape. The importance of hydrotechnical construction. L & F. Greetings from Bucharest!

داراب

داراب شهر بی عاطفه

با عاطفه ی سرشارش

نام مظلومی من حک شده بر دیوارش

این شعر را در سی و یکم تیر ماه ۱۳۸۶ در داراب سروده ام :

ز درد و داغ مـــــــــن رم کــــــرده داراب

سر مهرش به مــــن کم کـــــرده داراب

دو ابرویش تراشیـــده چو شمــــــشیر

کــــفن پوشـــــم ز پرچــــم کرده داراب

در زنــــدان بــه روی مـــــن گشـــــوده

برایــــم غــــــم فراهـــم کـــــرده داراب

چه شب هایی که من دم کرده از غم

شبـم را نم چو شبنــــم کــــرده داراب

برایم ســـم فروش کـــــــم فروشــــــی

پـــیاله را پر از ســــــــم کــــــرده داراب

رواج بـــاج طـــــــراران در این شـــــــهر

بـــه قبرســـــتان ماتم کـــــــرده داراب

به دسـت بسته ی زنـــــدانی مــــــن

دو چـــــشم حسرتش نم کرده داراب

بــرای آنکــــه خـــــــطم را بخــــــــواند

نگاهش سـخت محکم کـــــرده داراب

ندارم عکـــسی از روی چو ماهـــــش

جمالش در دلــــم لم کــــــــرده داراب

ســـروده عالمــــــــی غمـنامه ی من

صـدا همراه عــــــالم کـــــــــرده داراب

رفیقــان ســــوی مادر پر گشـــــــایید

کـه چــــای کودکــــــی دم کرده داراب

به یــــاد حرمـــــــت مظلومـــــــــی من

تــــــمام مـــــه محــــرم کــــــرده داراب

دلــــــم از درد بــم ماتـــــــم گرفــــــــته

هـــــــوای تــربــــت بم کــــــــرده داراب

به زخــــــم کهنـــــــه ی زنـــدانی مــن

برایــم تــازه مرهـــــــم کــــــــرده داراب

نگـــــو فتاح تـــــو از زنجــــیر و زنــــدان

که سرو شــــــعر تو خم کـــــرده داراب

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

داراب

داراب شهر بی عاطفه

با عاطفه ی سرشارش

نام مظلومی من حک شده بر دیوارش

این شعر را در سی و یکم تیر ماه ۱۳۸۶ در داراب سروده ام :

ز درد و داغ مـــــــــن رم کــــــرده داراب

سر مهرش به مــــن کم کـــــرده داراب

دو ابرویش تراشیـــده چو شمــــــشیر

کــــفن پوشـــــم ز پرچــــم کرده داراب

در زنــــدان بــه روی مـــــن گشـــــوده

برایــــم غــــــم فراهـــم کـــــرده داراب

چه شب هایی که من دم کرده از غم

شبـم را نم چو شبنــــم کــــرده داراب

برایم ســـم فروش کـــــــم فروشــــــی

پـــیاله را پر از ســــــــم کــــــرده داراب

رواج بـــاج طـــــــراران در این شـــــــهر

بـــه قبرســـــتان ماتم کـــــــرده داراب

به دسـت بسته ی زنـــــدانی مــــــن

دو چـــــشم حسرتش نم کرده داراب

بــرای آنکــــه خـــــــطم را بخــــــــواند

نگاهش سـخت محکم کـــــرده داراب

ندارم عکـــسی از روی چو ماهـــــش

جمالش در دلــــم لم کــــــــرده داراب

ســـروده عالمــــــــی غمـنامه ی من

صـدا همراه عــــــالم کـــــــــرده داراب

رفیقــان ســــوی مادر پر گشـــــــایید

کـه چــــای کودکــــــی دم کرده داراب

به یــــاد حرمـــــــت مظلومـــــــــی من

تــــــمام مـــــه محــــرم کــــــرده داراب

دلــــــم از درد بــم ماتـــــــم گرفــــــــته

هـــــــوای تــربــــت بم کــــــــرده داراب

به زخــــــم کهنـــــــه ی زنـــدانی مــن

برایــم تــازه مرهـــــــم کــــــــرده داراب

نگـــــو فتاح تـــــو از زنجــــیر و زنــــدان

که سرو شــــــعر تو خم کـــــرده داراب

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

داراب

داراب شهر بی عاطفه

با عاطفه ی سرشارش

نام مظلومی من حک شده بر دیوارش

این شعر را در سی و یکم تیر ماه ۱۳۸۶ در داراب سروده ام :

ز درد و داغ مـــــــــن رم کــــــرده داراب

سر مهرش به مــــن کم کـــــرده داراب

دو ابرویش تراشیـــده چو شمــــــشیر

کــــفن پوشـــــم ز پرچــــم کرده داراب

در زنــــدان بــه روی مـــــن گشـــــوده

برایــــم غــــــم فراهـــم کـــــرده داراب

چه شب هایی که من دم کرده از غم

شبـم را نم چو شبنــــم کــــرده داراب

برایم ســـم فروش کـــــــم فروشــــــی

پـــیاله را پر از ســــــــم کــــــرده داراب

رواج بـــاج طـــــــراران در این شـــــــهر

بـــه قبرســـــتان ماتم کـــــــرده داراب

به دسـت بسته ی زنـــــدانی مــــــن

دو چـــــشم حسرتش نم کرده داراب

بــرای آنکــــه خـــــــطم را بخــــــــواند

نگاهش سـخت محکم کـــــرده داراب

ندارم عکـــسی از روی چو ماهـــــش

جمالش در دلــــم لم کــــــــرده داراب

ســـروده عالمــــــــی غمـنامه ی من

صـدا همراه عــــــالم کـــــــــرده داراب

رفیقــان ســــوی مادر پر گشـــــــایید

کـه چــــای کودکــــــی دم کرده داراب

به یــــاد حرمـــــــت مظلومـــــــــی من

تــــــمام مـــــه محــــرم کــــــرده داراب

دلــــــم از درد بــم ماتـــــــم گرفــــــــته

هـــــــوای تــربــــت بم کــــــــرده داراب

به زخــــــم کهنـــــــه ی زنـــدانی مــن

برایــم تــازه مرهـــــــم کــــــــرده داراب

نگـــــو فتاح تـــــو از زنجــــیر و زنــــدان

که سرو شــــــعر تو خم کـــــرده داراب

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

داراب

داراب شهر بی عاطفه

با عاطفه ی سرشارش

نام مظلومی من حک شده بر دیوارش

این شعر را در سی و یکم تیر ماه ۱۳۸۶ در داراب سروده ام :

ز درد و داغ مـــــــــن رم کــــــرده داراب

سر مهرش به مــــن کم کـــــرده داراب

دو ابرویش تراشیـــده چو شمــــــشیر

کــــفن پوشـــــم ز پرچــــم کرده داراب

در زنــــدان بــه روی مـــــن گشـــــوده

برایــــم غــــــم فراهـــم کـــــرده داراب

چه شب هایی که من دم کرده از غم

شبـم را نم چو شبنــــم کــــرده داراب

برایم ســـم فروش کـــــــم فروشــــــی

پـــیاله را پر از ســــــــم کــــــرده داراب

رواج بـــاج طـــــــراران در این شـــــــهر

بـــه قبرســـــتان ماتم کـــــــرده داراب

به دسـت بسته ی زنـــــدانی مــــــن

دو چـــــشم حسرتش نم کرده داراب

بــرای آنکــــه خـــــــطم را بخــــــــواند

نگاهش سـخت محکم کـــــرده داراب

ندارم عکـــسی از روی چو ماهـــــش

جمالش در دلــــم لم کــــــــرده داراب

ســـروده عالمــــــــی غمـنامه ی من

صـدا همراه عــــــالم کـــــــــرده داراب

رفیقــان ســــوی مادر پر گشـــــــایید

کـه چــــای کودکــــــی دم کرده داراب

به یــــاد حرمـــــــت مظلومـــــــــی من

تــــــمام مـــــه محــــرم کــــــرده داراب

دلــــــم از درد بــم ماتـــــــم گرفــــــــته

هـــــــوای تــربــــت بم کــــــــرده داراب

به زخــــــم کهنـــــــه ی زنـــدانی مــن

برایــم تــازه مرهـــــــم کــــــــرده داراب

نگـــــو فتاح تـــــو از زنجــــیر و زنــــدان

که سرو شــــــعر تو خم کـــــرده داراب

از فتاح بحرانی

http://fbahrani.blogsky.com

الووووووووووووو

« Previous12345678...4950Next »

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Arash Izadifar's groups