Dần Lê
Best photos All photos
photos
on Google Maps
views
Panoramio là ảnh Địa cầu mang ý nghĩa, trách nhiệm, giúp cho chúng ta đánh dấu kỷ niệm, giới thiệu về Quê hương và nơi mình đã tới. Rất mong được sự góp ý chân thành của bạn bè gần xa cùng sở thích yêu Nhiếp ảnh và Du lịch. Xin chân thành cám ơn! Email: dannguyet5067@gmail.com - Điện thoại:0904024999
« Previous1234Next »

Dần Lê's conversations

          DO YOU MIND ABOUT PANORAMIO FUTURE?

            IF YOU LOVE AND LIKE PANORAMIO:

KEEP PANORAMIO ALIVE ! SIGN PETITiON !

            SEND THIS LINK TO EVERYBODY, THANKS!
        IF YOU LOVE AND LIKE PANORAMIO:

KEEP PANORAMIO ALIVE ! SIGN PETITION!

       SEND THIS LINK TO EVERYBODY, THANKS!
         IF YOU LOVE AND LIKE PANORAMIO:

KEEP PANORAMIO ALIVE ! SIGN PETITION!

       SEND THIS LINK TO EVERYBODY, THANKS!
          IF YOU LOVE AND LIKE PANORAMIO:

KEEP PANORAMIO ALIVE ! SIGN PETITION!

       SEND THIS LINK TO EVERYBODY, THANKS!


Please inform your family and friends about this petition.


Hallo, Google is going to kill Panoramio! For more information please refer to your forums! Please inform all Panoramio Users about these plans!


URGENT : We can save Panoramio ! Signing the petition form we can keep our beloved Panoramio alive !!! Minimum 10.000 signatures


URGENT : On peut sauver Panoramio ! On a fait monter une forme de petition petition pour ceux qui veulent que Panoramio reste ouvert. Au minimum de 10.000 URGENTE


Срочно : мы можем спасти Panoramio ! Подписать петицию форме мы можем сохранить наш любимый Panoramio жив !!! Минимум 10.000 подписей


Assinando o formulário de petição há a eventualidade de se manter aberto o Panoramio! E necessário um mínimo de 10.000.


URGENTE : firma de la solicitud existe la posibilidad de mantener abierta Panoramio! Un mínimo de 10.000 requerido.


URGENTE : Possiamo salvare Panoramio! Firma la petizione petizione possiamo mantenere nostro amato Panoramio vivo !!! Minimo 10.000 firme


Petition


Like and greetings from Hamburg, Christian.

* Ảnh đẹp lắm bác Chế ơi! Bác sang Sanh rồi sao? Tình hình tồn tại của Panoramio thế nào? Sao hôm trước nói chỉ cần gần 5.000 chữ ký nay có thông tin là phải 10.000 mới được, vậy thông tin nào đúng lý do gì lại có sự thay đổi vậy? Bác cho em biết với nhé! Vấn đề này buồn quá đi thôi! Chẳng hiểu vì sao Gooly lại có ý định loại bỏ Panoramio nhỉ>*

Thank you Frank I have signed the petition of course!


Please change the petition with your family, friends, colleagues.


Hallo, Google is going to kill Panoramio! For more information please refer to your forums! Please inform all Panoramio Users about these plans!


URGENT : We can save Panoramio ! Signing the petition form we can keep our beloved Panoramio alive !!! Minimum 10.000 signatures


URGENT : On peut sauver Panoramio ! On a fait monter une forme de petition petition pour ceux qui veulent que Panoramio reste ouvert. Au minimum de 10.000 URGENTE


Срочно : мы можем спасти Panoramio ! Подписать петицию форме мы можем сохранить наш любимый Panoramio жив !!! Минимум 10.000 подписей


Assinando o formulário de petição há a eventualidade de se manter aberto o Panoramio! E necessário um mínimo de 10.000.


URGENTE : firma de la solicitud existe la posibilidad de mantener abierta Panoramio! Un mínimo de 10.000 requerido.


URGENTE : Possiamo salvare Panoramio! Firma la petizione petizione possiamo mantenere nostro amato Panoramio vivo !!! Minimo 10.000 firme


http://www.change.org/p/google-larry-and-sergey-google-keep-the-panoramio-community-alive


Like and greetings from Hamburg, Christian.

Excellent architecture at night. The photo is very beautiful. ℒike.

Best Regards, Reiner

Cám ơn bác Dần Lê đã ghé thăm và động viên!

Tags

Friends

 • loading Loading…

 

Dần Lê's groups