Benny Hansen - Haslev
photos
on Google Maps
views
None

Benny Hansen - Hasle…'s conversations

Kalvslund Kirke ligger syd for den lille by ved et vejkryds. Den hvidkalkede og blytækte kirke, består af romansk kor og skib samt et våbenhus, vistnok fra midten af 1800-tallet.

Brøns Kirke rejser sig umiddelbart nord for engen ved Brøns å, og de mægtige hvidkalkede murflader virker særdeles imponerende fra alle sider. Kirken er indviet til den engelskfødte helgen Sankt Willehad, der mest er kendt som missionær blandt friserne. Med sine 48 meter fra tårn til apsis er Brøns Kirke en af de længste og største romanske landsbykirker i Danmark.

Alteret i Rømø Kirke er anbragt i det sydøstlige hjørne af kirken. Der er noget jævnt og stilfærdigt over det store, uregelmæssige og lavloftede kirkerum. Næsten dagligstueagtigt virker rummet. Og her har slægt efter slægt af søfolk følte sig hjemme. Alteret, som er udskåret fra det Peter Petersen'ske værksted i Tønder, er mærkeligt sammensat af helt forskelligartede dele, men billedskæreren har opnået en smuk helhed.

Rømø Kirke er indviet til de søfarendes skytshelgen, Sct. Clement. Tidspunktet for hvornår kirken er bygget er ret usikkert. Årstallet 1753 på Vestgavlen hentyder til en af de mange restaureringer, tårnet i det barske vejrlig har måttet gennemgå.

My mother worked at Lilliendal Gods in the early 1940's as a maid. I remember once asking her how many acres of land there were to the gods, and her reply was "in those days I was not interested in land, but in the young men that worked on the gods." My maternal grandparents lived in a small house and farmed a small piece of land on Oestergaards straede, the first one on the left coming from Hoevdingsgaard Alle, but I think that land belonged to the Hoevdings Gaard.

Den utraditionelle, men meget stilfulde Bellahøj Kirke som ligger ved foden af byens første højhuse, er opført 1961 - 62 af arkitekterne Mogens Irming og Tage Nielsen. Kirken er opført af røde mursten, men domineres helt af selv kirkerummets kobberbeklædte tagpyramide.

Den særprægede, hvidtede kirke Utterslev Kirke kaldes populært "Frimærkekirken", fordi størstedelen af midlerne til dens opførelse 1962 - 63 indkom ved indsamling og salg af brugte frimærker. Kirken er tegnet af arkitekterne P. E. Hoff og Benet Windinge.

Anna Kirken er et typisk værk af P. V. Jensen Klint, stærkt præget af hans bygmesterskoles eksperimenter med en fornyelse af danske sen gotisk stilformer, ikke mindst dens blændingsprydede kamtakgavle. Kirke er rejst i flere omgange gennem en lang byggeperiode - fra 1914 til 1928.

Apostelkirkens kirkebygning ligger gemt i en Vesterbro - baggård, medens indgangsportalen er anbragt på en saml facadegrund ud mod Saxogade.

Få Københavnske kirker har en så ejendommelig placering som Apostelkirken, idet selve kirkebygningen ligger gemt i en Vesterbro - baggård, medens dens tårn med indgangsportaler er anbragt på en smal facadegrund ud mod Saxogade. Kirken er opført 1899 - 1901. Arkitekt var V. Koch.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Benny Hansen - Hasle…'s groups