Benny Hansen - Haslev
photos
on Google Maps
views
None

Benny Hansen - Hasle…'s conversations

Allerede på afstand ses Vilsted Kirkes særprægede tårn og det fine våbenhus i rokokostil.

Udenfor våbenhuset samt i tårnets murværk ses gravsten, der tidligere har ligget i kirkens gulv, og i sydmuren ses to kvadre med hver sin skaktavle.

Flejsborg Kirke er fra romansk tid. På en af kvadrene mod nord ses en særpræget figur, som menes at være en løve.

I våbenhuset står der en runesten, som blev fundet der, hvor klokkestabelen nu står.

Alterbilledet i Vester Hornum Kirke er en udtryksfuld nadverscene fra 1700-tallet, og i kirken er der afdækket rester af et kalkmaleri, som viser Jesus med korset på vej mod Golgata.

Ulstrup Kirke

I det nye apsis er der et kalkmaleri fra 1939 af Stephan Viggo Pedersen, der viser Kristus som verdensdommer.

Den oprindelige Ulstrup Kirke er romansk og er sjælden med sine afrundede yderhjørner.

I dag fremtræder den som korskirke med hovedskib fra 1936, opført på tværs af den gamle kirke. Den oprindelige korsbue ses stadig, og den meget store niveauforskel er bevaret.

Den nuværende Jelling Kirkeder ligger oven på de tidligere trækirker, er bygget ca. år 1100, og med tilbageførelsen af Gorms jordiske rester, er kirken igen en kongegravskirke, som Harald Blåtand har ønsket det.

Jelling Kirke er ikke blot sognets kirke, men hele Danmarks kirke. Tusinder af danske og udenlandske gæster besøger hvert år kirken.

I 1998 - 99 blev Torslev Kirkes indvendige murværk udsat for en gennemgribende restaurering, og her blev der fundet Kalkmalerier til overflod; især i koret og i den vestlige af de tre hvælvinger i selve kirkerummet

Den store Torslev Kirke - enkelte gange benævnt som Hanherreds Domkirke - er som 1800 andre stenkirke i vort land bygget i 1100 - tallet.

Omkring middelalderen er kirken blevet forlænget nogle meter og samtidig blev det store tunge tårn muret op.

Arnborg Kirke har gennem årene haft to altertavler. Den oprindelige er fra 1608, og udført af Ingvor Snedker.

Denne altertavle fandt man efterhånden ikke behag i, og den blev lagt på loftet i 1865. I stedet blev der i en særlig indramning med søjler opsat et ringere billede udført af maler Jæger fra Viborg.

I 1942 blev den gamle renæssancetavle atter opsat ved alteret. Det skete bl.a. ved Kaj Munks hjælp. Digterpræsten talte først ved et møde i Arnborg i 1941 for ikke mindre end 1500 - 2000 mennesker. Derefter skænkede Munk sit honorar for foredraget til istandsættelse af den gamle altertavle.

Både Kaj Munk og Niels Lund prædikede indvielsesgudstjenesten i 1942.

Arnborg Kirke er et smukt eksempel på tidlig jysk kirkebyggeri - en enkel stilren granitkirke. Den er ualmindelig smukt beliggende ved skrænten ud mod Rind Å - tæt ved sammenløbet med Skjern Å.

Kirken ligger i det store og hele uændret siden opførelsen for omkring 800 år siden. Seneste restaureringer er foretaget i 1911 og 1957 - 58.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Benny Hansen - Hasle…'s groups