Benny Hansen - Haslev
photos
on Google Maps
views
None

Benny Hansen - Hasle…'s conversations

Lynge Kirke i Allerød kommune er opført i 1100-tallet i kampesten og i romansk stil.

I 1789 blev det hvælvede loft nedtaget og erstattet af bjælkeloft.

Det nuværende kirketårn er opført i 1723, og erstattede det gamle tårn opført i bindingsværk.

Engholmkirkens udformning af kirkerummet skaber en tæt kontakt mellem menighed, alterparti, prædikestol og døbefont.

Kirkerummets stemning er er anslået i lysets behandling. Omverdenen er lukket ude, og det høje lys skildrer dagens rytme.

Motiver og skrifttegn er udført af maleren Hans Voigt Steffensen.

Engholmkirken er en ny kirke der tjener som sognekirke for Engholm sogn.

Kirken ligger på Lynge Overdrev i den vestlige del af Allerød by. Kirkebyggeriet giver området karakter med sin lyse og markante bygninger og de mange egetræer, der pryder skovkirkegården.

Kirken er opført 1993-94 og blev indviet den 27. marts 1994.

Da Fjerritslev Kirke blev opført i 1907, anbragte arkitekt Kristoffer Nyrop Varming - i modsætning til normal praksis - tårnet mod øst.

Alt i alt havde det kostet præcis 31.687 kr., da den smukke, hvidkalkede korskirke med sit røde tegltag stod færdig på grunden - som Fjerritslev Bank havde skænket.

Tårnuret skyldes en pengegave fra en frøken Haugaard.

Ullits Kirke som ligger i Gammel Ullits er fra omkring år 1200 og rummer flere kalkmalerier.

Løgsted Kirke ligger i Raunstrup syd for Løgstør, der indtil 1893 var kirke for Løgstør by.

Ved den vestlige indgang til kirkegården er der en stor og kampestensat helligkilde - Skt. Hans kilde, som desværre er tørlagt.

På alteret i Kornum Kirke står et krucifiks fra 1891, tegnet af H.B.Storck. Prædikestolen er fra omkring 1600, og med malerier fra 1700-tallet.

Alterbilledet i Louns Kirke er en kopi af Carl Blochs berømte maleri - Opstandelsen - hvis original findes i Frederiksborg Slotskirke.

Louns Kirke som er fra omkring år 1300, ligger med udsigt over Louns Bredning og Louns Sø.

Den fine alterskranke i Strandby Kirke er fra ca. 1740, en skriftestol er fra 1700-tallet, og der er ophængt to kirkeskibe. Det ene er skænket til kirken af Kong Frederik IX i 1951.

Tårnuret har kun én viser, og den fortæller os, at vi kan fokusere for meget på den nøjagtige tid.

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Benny Hansen - Hasle…'s groups