Benny Hansen - Haslev
photos
on Google Maps
views
None

Benny Hansen - Hasle…'s conversations

Hej Ingolf Jeg vender tilbage med svar på dit spørgsmål. Hilsen fra Benny

I only found out about this castle recently. Too bad it is not promoted abroad because is it very beautiful! Thanks for sharing!

Midt på "Skanderborg Slotsplads" eller rettere hvor den lå engang, står Frederik den VI`s mindesmærke. Det er tegnet af professor G.F.Hetsch og består af en buste os basrelieffer af marmor modelleret af den verdensberømte Bertel Thorvaldsen og mejslet af billedhugger C.F.Holbech. Fundamentet på dette kunst værk består af en meget stor, firesidet sten af granit.

Jyllands eneste Rundkirke

Thorsager Rundkirke - som er opført i tiden omkring år 1200 - adskiller sig markant fra den traditionelle romanske landsbykirke. Den er en af Danmarks syv middelalderlige rundkirker og den eneste i Jylland. Thorsager Rundkirke udgør sammen med Horne Kirke på Vestfyn og Bjernede Kirke på Sjælland en gruppe, der ofte omtales som Absalon-rundkirkerne eller den Sjællandske type. De kendes bl.a. på de fire søjler til forskel fra de Bornholmske rundkirker, der har én søjle midt i rummet.

Pindstrup kirke hører til Marie Magdalene sogn, og i århundredernes løb har beboerne måttet gå eller køre den lange vej til sognets smukke middelalderkirke i Marie Magdalene. I begyndelsen af det 20. århundrede blev Pindstrup imidlertid en temmelig stor by, hvilket hang sammen med, at Johannes Faurschou la Cour oprettede Pindstrup Mosebrug. Det var på den baggrund naturligt at der opstod et ønske om, at Pindstrup kunne få sin egen kirke, og man lod i første omgang et gammelt missionshus ombygge og indvie til midlertidig kirke i 1949.

Den 28. april 1968 kunne den færdige nye kirke indvies. De økonomiske midler til bygningen af den nye kirke blev ydet af Johannes Faurschou la Cour, og private indsamlinger blev brugt til inventar og udsmykning.

Det er Kgl. bygningsinspektør, arkitekt C.F.Møller, Århus, der har tegnet kirken.

Marie Magdalene kirkes historie: Det særprægede navn: Marie Magdalen kirke er efter overleveringen opkaldt efter 2 jomfruer, der hed Marie og Magdalene, og som blev helbredt ved den i middelalderen meget søgte kilde vest for det sted, hvor kirken nu ligger.

Som tak lod de bygge den kirke, der har været forløberen for den nuværende kirke. Det er dog nærliggende at antage, at kirken og sognet er opkaldt efter Marie Magdalene, der var med i Jesu følge, og som kom og fandt hans grav tom påskemorgen.

Den nuværende kirke er opført omkring 1450 af Otto Nielsen Rosenkrantz til Høgholm og hans hustru Else Holgersdatter Krognos.

Altertavlen i Lime kirke er en smukt udskåret barokaltertavle fra omkring år 1700. Tavlen viser fra neden: nadveren, korsfæstelsen - med Johannes og Maria ved korset - gravlæggelsen og allerøverst den sejrende Kristus

Lime Kirke er en kvaderstenskirke, bygget omkring 1150. Kirkens kor og skib er ualmindelig velbevarede, præget af tydelig romansk stil.

Kirken er senest blevet restaureret i 1963 - 64. Herfra stammer de smukt afstemte farvet i kirkerummet og de moderne lysekroner

I den pjece, der er fremlagt i kirken, forklarer Bjørn Nørgaard selv sin idé bag alterpartiet:

Bag alteret står korset frit på gulvet. Det er 275cm højt. Det er i støbejern, støbt over et trækors. Korset er delt i to. Korsets arme er med et moderne udtryk "dekonstrueret"... korsets deling er ligeledes dødens deling, det tragiske, det uafvendelige, sorgen, afslutningen må gennem håbets og troens mulighed ved Jesus Kristus, dødens anden natur, det evige liv...

På korset er en række af passionselementerne. Stigen, der er i rustfrit stål, snoet som et DNA - molekyle, og samtidig himmelstigen, opstandelsen. Der er spyddet og hans klæde, stangen med svampen. Disse dele er støbt i bronze. Tornekransen er ringe af kobber, forsølvet, tre store og fire små, syv i alt....

Midt i apsis buen hænger Jesusfiguren frit mellem alter og kors...hugget i egetræ, selve Jesusskikkelsen bemalet, skyen, han er omsluttet af og langsomt opløses i, er forgyldt. Jesus hænger ikke på korset, men frit mellem korset, døden og lidelsen, og alteret, dem tomme grav og menigheden. Han er ikke vertikal, men bryder med universets to hovedretninger, det horisontale, døden, det vertikale, livet...

« Previous12345678...4950Next »

Tags

Friends

  • loading Loading…

 

Benny Hansen - Hasle…'s groups